Ve dnech 19.-21.června 2018 jsme  v naší hale uspořádali Sportovní den stolního tenisu, abychom dětem představili jak samotný sport tak i činnost a zázemí našeho oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín. Sportovní den byl určen dětem ve věku 5-10 let a zúčastnilo se ho celkem 172 dětí ze tří základních škol (Dlouhá 56, Komenského 68, Jubilejní 3) a předškoláčci z MŠ Karla Čapka.
   Děti si vyzkoušeli své sportovní dovednosti a všestrannost v pěti disciplínách: skok z místa,  pinkání míčků na pálce, přeskakování přes švihadlo, kotoul, člunkový běh. Na závěr byly vyhodnoceny a odměněny drobnými sladkostmi děti, které dosáhli nejlepšího výkonu v jednotlivých disciplínách a také děti, které prokázali všestrannost napříč uvedenými disciplínami. Vítěz všestrannosti z každé třídy si pak hrdě odnášel pohár.
   Naše mladé naděje a páni trenéři Tomáš Janásek (bývalý reprezentant ČR, nyní hráč německé III. bundesligy) a Michal Kratochvíl (prvoligový reprezentant našeho oddílu) předvedli dětem ukázky hry a děti si s jejich pomocí zkusili i zahrát.
   Doufáme, že se dětem sportovní dopoledne v naší hale líbilo, že je stolní tenis chytl za srdce a snad se v září můžeme těšit na nováčky z jejich řad.
Děkujeme členům organizačního týmu Ing. Romanu Kratochvílovi, Tomáši Janáskovi, Michalu Kratochvílovi, Janě a Klárce Ščibraniovým, Miloši Valoškovi, Ing. Noře Bilíčkové a také naší mládeži Majdě Ščibraniové, Davidu Beierovi a Davidu a Danu Bilíčkovi za zdárný průběh akce.
Výsledné pořadí ocenění všestrannosti:
ZŠ Dlouhá 56
1.C
1. místo Krumpolcová Vanesa
2. místo Očka Kristián
3. místo Krumpolcová Nela
2.C
1. místo Dorotíková Julie
2. místo Havlová Lucie
3. místo Valentík Václav
3.C
1. místo Gazda Michal
2. místo Studený Dominik
3. místo Palacký Jiří
ZŠ Komenského 68 3.A, 3.B
1. místo Huvar Patrik
2. místo Suchánek David
3. místo Cinová Pavla
ZŠ Jubilejní 3 2.A,2.B
1. místo Palacký Jakub
2. místo Čechmánek Čeněk
3. místo Mazare Jan
MŠ Karla Čapka
1. místo Hantschel Maxmilián
2. místo Suchá Viktorie
3. místo Tarabová Rozálie

                                                                
Sportovní den stolního tenisu v Novém Jičíně - červen 2018
Nora Bilíčková