TOPlist

Město Nový Jičín
Portál pro rekreační
sportovce
                          Historie klubu stolního tenisu Nový Jičín

-  počátek  činnosti lze datovat do období 70. a 80. let minulého století, kdy byly využívány  různé prostory tělocvičen a sálů restaurací viz učiliště OSP, sál restaurace Za vodou,  sál restaurace Boss Bludovice apod.

-  počátek byl velmi těžký, neboť se muselo přejít přes všechny nižší soutěže (okresní a krajské); největší úspěchy byly dosaženy v letech 1983 – 1988, kdy A mužstvo mužů hrálo 3. nejvyšší soutěž v republice a to divizi a B mužstvo mužů krajskou soutěž pořádanou v té době severomoravským krajským svazem stolního tenisu Ostrava

-  v tomto období se nejvíce zasloužili o dění oddílu tito hráči a členové (nejen na poli sportovním, ale i pomocí  a organizací oddílu) : Roman Marek, Miroslav Kubját, Jaroslav Pavela, Jan Buček, Svatopluk Tomančák, Vladimír Šimíček, Alois Vašek, Pavel Jašek, Víťa Kravčenko, Jiří Poruba, Jaroslav Havrlant, František Kamenský, Karel Andrš, Miroslav Kelnar, Roman Kratochvíl a další

-  teprve v r. 2003 za spoluúčasti předsedy Osadního výboru p. Kotase s přispěním tehdejšího předsedy TJ ing. Bárty se podařilo zajistit rekonstruovanou budovu bývalé výměníkové stanice v Loučce  a slavnostně otevřít novou účelovou halu stolního tenisu

-  od této doby až do dneška pokračuje ze strany TJ smlouva o výpůjčce o výkonu práv a povinností při provozování; v současné době je hala využívána nejen oddílem stolního tenisu TJ Nový Jičín, ale i oddílem aerobiku a veřejností

-  vrcholově je provoz haly řízen ze strany ředitele TJ Nový Jičín ing. Lorenčíka s dohledem nad spotřebami médií a financováním; kladně lze hodnotit práci správce haly Vladimíra Šimíčka

Historicky nejúspěšnější tým našeho oddílu, v 80. letech hrající 3. nejvyšší soutěž v naší republice